In onze 24/7 maatschappij is de balans tussen werk en rust ver te zoeken. Veel mensen zijn overspannen of lopen tegen een burn-out aan. Helaas is dit bij christenen niet veel anders, terwijl God ons toch duidelijke richtlijnen heeft gegeven voor een gezond leven. Hoe zou ons leven er uit zien als we Bijbelse principes zouden gaan toepassen voor werken en rusten?

1. Sabbats rust

In het boek Genesis geeft God meteen het goede voorbeeld: Hij schiep de aarde in zes dagen en rustte op de zevende dag. In het boek Exodus ontvangt het volk van God het gebod om te rusten op de Sabbath. Rusten was dus verplicht! Zelfs het land moest rusten. Het gevolg van het niet laten rusten van de grond, is dat het land uitgeput raakt en nog maar weinig voedingsstoffen bevat. En zo werkt het ook voor ons lichaam; als we maar doorgaan zonder op te laden, raken we uitgeput. Rusten loont, door pauzes te nemen worden we ook productiever in ons werk.

2. Gehoorzaamheid aan God

In Leviticus 26 belooft God rust en vrede voor het land, wanneer het volk zich aan Gods wetten houdt. Gods wetten geven rust. Bedenk maar eens wat een innerlijke onrust jaloezie, liegen en stelen met zich mee brengen. In psalm 38:3 schrijft David dat hij ‘geen rust in zijn botten heeft’ vanwege zijn zonden. Het gaat hier om het woord ‘shalom’, wat ook vrede, veiligheid en gezondheid betekent. Dankbaar en tevreden zijn geeft rust. Bovendien, geeft God zijn zegen en bescherming wanneer je Hem gehoorzaamt. Hij zal je werk vruchtbaar maken en je zult rustig kunnen slapen. In Hebreeën 4 lezen we dat deze belofte, om zijn rust binnen te gaan, ook voor ons geldig is, wanneer wij tot geloof komen. 

3. Rust vinden in de stilte

Psalm 62:6 – ‘Zoek rust mijn ziel, bij God alleen, van Hem blijf ik alles verwachten.’

Als er iemand wist hoe hij moest rusten, was het David wel. Hij bracht veel tijd met God door en schreef de mooiste psalmen. Het woord dat hij gebruikt voor rust is ‘damam’. Dit betekent o.a. ‘stil zijn’. David’s leven was vol gevaar, verdriet en stress, maar hij vond rust en vrede bij God. In Psalm 23 beschrijft hij rustige water en groene weiden.  Genieten van Gods schepping is een hele gezonde manier van rusten, maar waar we ook zijn, als we tijd met God doorbrengen is het alsof we in een groene wei zijn. We mogen schuilen in de schaduw van Gods vleugels (Psalm 36) en wonen in het huis van de Heer (psalm 27) Andere woorden die David gebruikt voor ‘rust’, zijn Nuach en Shakan. Deze woorden betekenen iets als wonen, verblijven, je terugtrekken. Gewoon ZIJN. Niet ontsnappen uit de realiteit of jezelf leeg maken, maar ZIJN in Gods nabijheid. ‘Want één dag in zijn voorhof is beter dan duizend elders’ (psalm 84:11). De rust die Hij geeft, is zoveel malen beter dan alles wat de wereld te bieden heeft!

4. Werk met de gaven en talenten die God je heeft gegeven

God heeft ons allen gaven en talenten gegeven, om elkaar te dienen, zodat we kunnen groeien als lichaam van Christus. De één is leraar, de ander bemoedigt, de ander zorgt. Als we alles alleen proberen te doen, worden we moe. Of als we steeds maar ‘ja’ zeggen  tegen dingen die ons veel energie kosten, omdat we denken dat er anders niemand is die het doet. Bedenk dat als jij jouw gaven en talenten gaat inzetten, dat ook weer een ander kan opbouwen, zodat diegenen ook in zijn bediening kan gaan staan.

5. Zoek eerst het koninkrijk van God

Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast zijn, en Ik zal u rust geven. Neem Mijn juk op u, en leer van Mij dat Ik zachtmoedig ben en nederig van hart; en u zult rust vinden voor uw ziel; want Mijn juk is zacht en Mijn last is licht. (mat. 11:28-30)

Hoe vaak nemen wij een juk op ons dat te zwaar is? Jezus zelf deed alleen de dingen, die de Vader van Hem vroeg. Niet meer, niet minder. Als we alleen de dingen doen, die Hij van ons vraagt, zal Hij ons ook de kracht geven die we daarvoor nodig hebben. Als je meer werkt dan je eigenlijk zou willen of aankunt, kan je jezelf afvragen of het ook minder kan. De bijbel leert ons tevreden te zijn met wat we hebben. Kijk niet naar de wereld, maar zoek het koninkrijk van God, en Luister naar Zijn stem. Dan wordt het ook makkelijker om soms ‘nee’ te zeggen.

6. Overgave

Jezus volgen betekent overgave aan Hem. Niet ‘doen wat goed voelt’ zoals de wereld ons vertelt, maar ‘uw wil geschiede’. Geef de controle aan Hem.  Overgave betekent ook het loslaten van verwachtingen en perfectionisme. En vooral: wachten op Zijn timing. Voor alles is een tijd. En het mooie is, als we het allemaal in Zijn handen leggen, gebeuren er zulke mooie dingen! Juist door het loslaten ervaren we vrijheid.

Psalm 37:7 rust in de Heer en wacht geduldig op Hem.

7. Vertrouw op God

Vertrouw op de Heere met heel je hart, en steun op je eigen inzicht niet. Ken Hem in al je wegen, dan zal Hij je paden rechtmaken. Spreuken 3:5-6

Wanneer we zoeken naar balans tussen rust en werk, moeten we ook echt op God vertrouwen. Vertrouwen, dat Hij zal voorzien, als je het idee hebt dat je minder moet gaan werken. Of juist vertrouwen, dat Hij je de wijsheid zal geven, als Hij een nieuwe baan op je pad brengt. Wij hoeven ons in geen ding zorgen te maken, maar moeten alles in gebed brengen. Dan zal God ons vrede geven, die alle verstand te boven gaat. (Filippenzen 4)

Werk voor de Heer, en rust aan zijn voeten.

Lizzy

Hi, I'm Lizzy. Married for 10 years, mother of four kids. Creative, chatty, dreamer, recovering perfectionist. In love with Gods creation and always looking for natural health & beauty solutions. Fun fact: I dance when I brush my teeth and sing when I cook. After being a missionary for 10 years I'm back in the Netherlands, my home country.

You may also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

en_USEnglish